Franchise – Ultimate Sports

Přemýšlel si někdy o možnosti otevření vlastní prodejny se sportovním oblečení Under Armour? My ti takovou možnost můžeme zajistit. Díky systému franchise Ultimate Sports, jsi schopný si otevřít vlastní prodejnu.

Informace o systému Franchise:

 • Franchisový systém Ultimate Sports – systém, jehož předmětem činnosti je rozvoj prostřednictvím franchisingu, anebo jehož rozvoj je založen na síti samostatných hospodářských subjektů sdružených pod společnou firemní značkou Ultimate Sports, a jenž vyvíjí činnost na základě jednotných standardů. Franchisant investuje do otevření a provozu franchisové pobočky, a také do vybavení pobočky zbožím. Jedná se o právně, finančně a organizačně nezávislého podnikatele.
 • Franchisová síť – všechny franchisové a vlastní pobočky vytvářené v rámci určitého franchisového systému. K dnešnímu dni má Ultimate Sports 8 prodejen po České republice. Navzájem jsou pobočky začleněné do společného systému.
 • Franchisová koncepce podnikání Ultimate Sports – formalizovaný a v podobě franchisového paketu zpracovaný podnikatelský záměr.
 • Franchisor Ultimate Sports – vlastník know-how, ochranné známky a franchisového paketu daného systému.
 • Franchisant Ultimate Sports – právnická nebo fyzická osoba, která podniká na základě prověřeného podnikatelského konceptu v rámci franchisového systému. Franchisant podniká na vlastní pěst a nese riziko spojené s podnikáním.

Výhody franchise systému:

 • Předání know-how v oboru prodeje
 • Začlenění do systému prodejen Ultimate Sports
 • Zaškolení personálu
 • Přímý odběr produktů ze skladů
 • Využití výhod marketingových výhod
 • Urychlení cash-flow díky sítí prodejen US
 • A mnoho dalšího

Pokud rád podnikáš a tato nabídka a systém tě zaujala, neváhej nás kontaktovat, protože #společnějsmesilnější

Informace:
info@ultimatesports.cz
Tel: 608 177 099
Jan Řeháček, Ultimate Sports

Sledujte nás